11 - 13 August 2023
en ro
Get Tickets

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI SUMMER WELL PLAYLIST

12.10.2022- 31.12.2022

 

Art. 1 Organizatorul 

(1) Organizatorul Concursului pe DISCORD denumita in cele ce urmeaza "Concursul", este LIVADA ADVERTISING SRL, cu sediul în Bucuresti, Aleea Valea Bujorului 1 B, Sectorul 6, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7643/2003, având codul unic de inregistrare RO 15495420, denumit Organizatorul

 

Aert.2. Preambul

(1) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”). Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Concursului 

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora, pe paginile de socializare ale festivalului Summer Well.

(3) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania prin intermediul paginii oficiale SummerWellFestival, accesibila la adresa www.summerwell.ro fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 10.10.2022- 15.12.2022 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

(4) Prin incarcarea pe serverul unde se va desfasura Concursul, participantul isi exprima in mod expres acordul cu privire la cunoasterea, acceptarea, intelegerea si respectarea prezentului regulament.

 

Art. 3 Durata Concursului si aria de desfasurare

(1) Concursul este organizat si desfasurat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei si va incepe la data de 12.10.2022 si se va incheia la data de 15.12.2022 (ora 23:59:59), inclusiv. 

(2) Concursul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator paginii bit.ly/summe-well-discord in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(3) Premiile acestei Concurs trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Concursului nu mai este datorat de catre Organizator.

(4) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceast Concurs, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.

 

Art. 4. Dreptul de participare la Concurs

(1) Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si se adreseaza tuturor persoanelor fizice, fani ai Festivalului Summer Well, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01.10.2022 (inclusiv), cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta conditiile de participare la Campanie (denumite in continuare „Participanti”). 

(2) Nu pot participa la aceasta Concurs angajatii Organizatorului, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Concurs si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori). 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze, in orice fel, Concursul sau rezultatele acesteia.

(4) Participarea la aceast Concurs presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

Art. 5. Desfasurarea concursului

  1. Cei care doresc sa participe vor trebui sa posteze pe serverul Summer Well pe Discorder un playlist cu tema centrala un anumit topic anuntat in prealabil pe paginile de socializare. Playlistul va contine un numar de 7 melodii ascultate in cadrul festivalului Summer well dar nu numai. Se primesc puncte bonus daca playlistul primeste o denumire.

(2) La finalul campaniei, postariile care au respectat criteriile de inscriere de la articolul 4 din prezentul Regulament,  vor intra in tragerea la sorti pentru unul din urmatoarele premii:

  • playlistul va fi postat in Plylistul Spotify
  • un tricou line-up
  • 1 full pass la editia 2023 a Festivalului Summer Well

(3) Playlist-urile incarcate vor fi moderate in maxim 72 de ore de la inscrierea lor in concurs. Acestea vor fi si descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca: 

  • contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente 
  • nuditate
  • contin imagini cu sau care fac referire la copii, sanatate, femei insarcinate, persoane cu handicap, politica sau religie; 
  • descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala 

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului.

(5) Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecințe directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii

(6) Un participant poate participa de pe un singur cont si poate castiga un singur premiu. Identificarea unica se va face dupa nume, prenume, adresa de email si id Discord.

Art. 6. Mecanismul concursului 

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții:

a) Participantul trebuie sa indeplineasca condițiile prevazute de art. 2 si 4;

b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum prevede art. 3.

(2) Organizatorul nu sunt raspunzatori pentru orice alta situatie a carei rezolvare excede controlului acestora.

 

Art. 7. Premiile 

  1. Premiile lunare per persoana oferite pentru acest concurs sunt:

Tip premiu

Nr Premii

Premiu net (tva inclus)

Valoare premiu bruta

Total valoare premii bruta

Impozit premiu

Total Impozit

1 full pass Summer Well editia 2023

 1

275 LEI

-

-

-

-

 

1 tricou line-up

 1

90 LEI

-

-

-

-

 

Postare playlist pe Spotify

 1

-

-

-

-

-

 

  1. Valoarea toata a premiilor oferita in acest Concurs este de 365 LEI. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor. 

*Premiul consta exclusiv in invitatii la evenimentul Summer Well 2023, si nu acopera cheltuieli legate de deplasare sau eventuala cazare.

(3) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 5, premiul nu va fi predat. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5.

(5) Premiile nu sunt transmisibile, acestea fiind atribuite exclusiv castigatorilor.

(6) Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de Organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului si o declaraţie pe propria raspundere.

(7) Orice servicii suplimentare care nu au fost incluse in premiu stabilit conform conditiilor finale stipulate vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand cheltuielile acestuia. In cazul in care beneficiarul nu doreste sa beneficieze de anumite servicii incluse in pachet, acesta nu va primi contravaloarea in lei pentru serviciile respective.

(8) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamatii din partea castigatorilor dupa punerea acestora in posesia premiilor.

(9) Toate premiile acordate in cadrul acestei Concurs trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 5 de zile de la validarea  acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea premiului  sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

Art. 8. Desemnarea castigatorilor 

(1) Modalitatea de stabilire a Participantilor castigatori: cei 3 castigatori vor fi alesi prin votul publicului si jurizatea de catre un juriu format din 3 persoane. Fiecare jurat va desemna un castigator iar participantii cu cele mai multe voturi cumulate va fi anuntat pe canalul de Discord, in mod public. Jurizarea se va face in baza unor criterii in prealabil stabilite precum originiltate, coerenta si creativitate.

(2) Castigatorii validati vor fi anuntati public pe paginile de socializare ale festivalului pana la data de 15 ale fiecarei luni, respectiv Octombrie, Noiembrie si Decembrie 2022, si li se va solicita sa trimita un mesaj privat catre hello@summerwell.ro pentru stabilirea detaliilor de validare. Ulterior, dupa initierea conversatiei, castigatorului i se va solicita sa trimita in 24 de ore datele de contact complete si corecte: adresa de e-mail, numarul de telefon, data nasterii pentru dovada ca a implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului. Dupa verificarea datelor comunicate, Organizatorul vor continua procesul de validare, ocazie cu care se va verifica indeplinirea condițiilor de participare la Concurs.

(3) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept Castigator al Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții:

a)         Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor art. 2;

si

b)         Inscrierea in Concurs se realizeaza cu respectarea Art. 3 si 4.

(4) In cazul in care vor exista Castigatori care indeplinesc condițiile prevazute de art. 7.4 dar care nu vor trimite datele de contact, in condițiile si in termenul prevazute de punctul 7.3 sau au trimis date de contact incorecte sau incomplete, care nu permit identificarea, validarea sau contactarea Castigatorilor, sau care nu raspund la mesajele Organizatorilor, acestia vor fi descalificați, iar inscrierea lor in Concurs va fi invalidata. In aceasta situație se va apela la rezerve.

(5) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile menționate mai sus cu privire la validarea ori invalidarea Castigatorilor. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, se va apela la urmatoarea rezerva, iar procesul se va repeta pana cand se va desemna un Castigator, ori vor fi epuizate toate rezervele.

(6) Premiul va fi transmis castigatorului in termen de cel mult 5  zile de la validare, daca nu au fost inregistrate contestații, respectiv de la data soluționarii contestațiilor finalizate cu validarea castigatorului.

(7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca, atat castigatorul de drept, cat si rezervele, dupa caz, nu vor indeplini condițiile de validare sau daca acestia nu isi vor revendica premiul.

(8) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage raspunderea acestora, acuratețea datelor de contact furnizate de catre Participanți fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu sunt responsabili nici in cazul in care un castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau a numarului de telefon incorecte/incomplete sau a setarilor de securitate si confidențialitate ale contului folosit .

Art. 9. Incetarea inainte de termen a Concursului

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majora, inclusiv in cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. 

(2) Situaţiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instanţe competente sau ale altei autoritaţi publice competente. 

(3) In situaţiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie catre Participanţi, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinţa publica in modalitaţile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 10. Litigiile si legea aplicabila 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul Organizatorului.

 

Art. 11 Taxe si impozite 

(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei fac obiectul impozitului pe venituri din premii, iar Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile din premii obținute de catre Castigatori, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu aceste premii sunt in sarcina Castigatorului. Prin simpla participare la Concurs, Castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor obținute din prezentul Concurs.

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritatile fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligațiilor de plata aferente impozitului pe premii (daca este cazul), iar Castigatorii se obliga sa le furnizeze.

(3) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

 

Art. 12 Forta majora 

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forța majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui apariție il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligațiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundații, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca Organizatorul invoca forța majora, acesta este obligat in termen de 5 zile de la apariția cazului de forța majora, sa anunte aparitia acdestuia, pe paginile de socializare ale Festivaluilui.

 

Art. 13 Prelucrarea datelor personale 

(1)La momentul inscrierii in Campanie, Participantii au obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial.  

Organizatorul colecteaza, in mod direct de la Participantii la concurs, la momentul inscrierii in concurs, datele personale obligatorii privind contul personal de Instagram /facebook cu care s-au inscris in concurs.  

(2)Castigatorii premiilor vor transmite/furniza Organizatorului informatii si date personale suplimentare solicitate de catre Organizator respectiv nume, prenume, data nasterii si adresa de email vor fi prelucrate de catre Organizator, in mod direct, atat in scopul confirmarii si validarii ca si castigator, cat si in vederea expedierii, atribuirii si/sau inmanarii premiului castigat. 

(3)Organizatorul va respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare, pe scurt ”GDPR”, cu privire la prelucrarea datelor personale ale Participantilor si Castigatorilor.  

(4)Datele Participantilor sunt stocate timp de 3 luni de la finalul campaniei, urmand ca dupa acest termen organizatorul sa le distruga/stearga. Datele Castigatorului si ale rezervelor sunt stocate de Organizator timp de timp de 6 luni pentru premiile neimpozabile si pe o durata 6 ani pentru premiile impozabile, urmand ca dupa acest termen Organizatorul sa le distruga/stearga.  (5)Organizatorul se va asigura ca datele colectate vor fi utilizate strict in scopul campaniei, iar dupa expirarea perioadei de stocare a datelor acestea vor fi sterse definitiv. 

(6)Organizatorul va putea dezvalui unele din datele personale colectate, la nevoie si in functie de scopul efectiv al prelucrarii datelor, partenerilor contractuali (ex. furnizorului de servicii de curierat in vederea expedierii premiului) si/sau unor autoritati publice competente, dupa caz. Lista cu numele castigatorilor va fi facuta publica. Organizatorul nu va transfera aceste date in state terte.  

Prelucrarea datelor personale colectate de la Participanti are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv in baza consimtamantului, participarea la concurs fiind voluntara iar prelucrarea datelor personale ale Castigatorilor are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor Organizatorului ce deriva din Regulamentul oficial in relatie cu castigatorii (inmanarea premiului, publicarea listei cu numele castigatorilor) si cu autoritatile publice competente.  

(10)Aveti si dreptul de a va adresa autoritatii nationale de supraveghere – A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro).  

 

Art. 14. Dispozitii finale

(1) Organizatorul si partenerii acestora sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate. 

(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate de catre Participanti din cauza situatiilor in care anumiti Participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei, pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni; 

(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele concursului). 

(5) Organizatorul au dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorilor toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

(6)  Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru Participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.

(7) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorilor pana la data de 31.12.2022 Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

Get Tickets
Cart
Subtotal:
0.00 lei
Checkout
Register
Log In
Forgot password?