11 - 13 August 2023
en ro
Get Tickets

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  Summer Well x myhive Romania

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 Campania promotionala "Summer Well x myhive Romania” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre S.C. Livada Advertising S.R.L (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul social in Str. Aleea Valea Bujorului Nr 1, Bl. D9, Sc. A, Sector 6, inregistrata cu nr de ordine în Registrul Comerţului J40/7643/2003, cu Codul unic de înregistrare 15495420, cu Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO15495420. 

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”). 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit conform legislatiei aplicabile in Romania si va fi facut public prin afisarea acestuia pe website-ul oficial www.summerwell.ro

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

1.5. Managementul castigatorilor, redactarea Regulamentului Oficial al Campaniei si orice alte documente aferente acestuia, contactarea castigatorilor vor fi realizate si operate prin intermediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si desfasurata in perioada 8-16 august 2022 ora 23:59  (denumita in continuare “Perioada Campaniei”) prin intermediul paginii de Facebook: Summer Well Festival - https://www.facebook.com/SummerWellFestival 

2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public

 

SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, participanti la Campania "Summer Well x myhive Romania” si care se conformeaza termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”). 

3.2. Mecanismul campaniei: Like Paginii de Facebook Summer Well Festival si paginii de Facebook myhive Romania si Tag unui prieten in comentariu la postarea dedicată concursului de pe pagina Summer Well Festival.

3.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane: 

1. Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţii) organizatorilor;

2. Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati; 

3. Membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele 1 si 2 de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

4. Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data calendaristica a inceperii Campaniei.

3.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

3.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

3.6 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide daca informeaza respectivului participant cu privire la aceasta decizie. 

3.7. Prin inscrierea in Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, inscrierea si participarea in Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. PREMIUL

4.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate 5 premii a cate doua abonamente de o luna in spatiul mycowork S-Park. 

4.2. Un abonament in spatium mycowork S-Park consta intr-un pachet de servicii complete cu: wifi, imprimanta, scanner, office sau lounge pentru a lucra, lockers pentru a-si lasa laptop in spatiu, cafea, ceai apa la discretie, 5h pt rezervare meeting room – se pot imparti orele pe parcursul lunii de abonament si acces la toate evenimentele organizate in comunitatea myhive dar si acces la beneficiile unui membru al comunitatii myhive: parcare pt biciclete, dusuri si vestiare, statie incarcare masini electrice, acces la restaurantul Stradale, cafeneaua Mitzu dar si la Coffee shop 1 Minute, salonul de beauty Vaya Studio si floraria Mikflorar si ciocolateria Leonidas– in perioada in care se foloseste abonamentul.

4.3.Perioada valabilitatii abonamentului este: Septembrie-Decembrie 2022, in limita stocului disponibil. 

4.4. In cazul in care castigatorul refuza premiul, din diverse motive, premiul va fi acordat unui castigator de rezerva, stabilit in cadrul tragerii la sorti, in ordinea extragerilor.

4.5. Premiul oferit este in valoare de 0  Ron. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei Campaniii nu are posibilitatea de a pretinde schimbarea ABONAMENTUULUI cu alte bunuri sau sa solicite contravaloarea in bani a premiului castigat.

 

SECTIUNEA 5. TRAGEREA LA SORTI

5.1. Tragerea la sorti va fi organizata in data de 17 august.

5.2. Castigatorii va fi ales in mod aleatoriu, prin tragere la sorti, dintre toti participantii eligibili la concurs. Se vor extrage 3 castigatori de rezerva, in cazul in care primii castigatori desemnati prin tragere la sorti, nu pot accepta premiul din diverse motive sau se vor dovedi ca nu au îndeplinit conditiile de participare la aceasta Campanie, stipulate in prezentul regulament.

5.3. Numele castigatorilor vor fi facute publice pe pagina de Facebook Summer Well Festival (https://www.instagram.com/summer_well_festival/), in cursul a 3 zile lucratoare de la validarea sa.

 

SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE VALIDARE SI PUNEREA IN POSESIE A PREMIILOR

6.1.Organizatorul va anunta castigatorul in termen de maxim 3 zile lucratoare de la validarea sa printr-un mesaj privat pe Facebook

6.2. Castigatorul trebuie sa trimita datele personale (nume, prenume, numar de telefon)  printr-un email la hello@summerwell.ro  in termen de maxim 1 zi lucratoare de la anuntarea castigatorului. Transmiterea datelor cu caracter personal solicitate prin mesajul de anuntare a castigatorului presupune acordul titularului acestor date privind colectarea si prelucrarea datelor transmise catre Organizator sau imputernicitii acestuia. 

6.3.Participarea persoanelor minore (care nu au 18 ani impliniti de la data inceperii concursului) este interzisa. In cazul in care unul dintre castigatorii desemnati se adevereste a fi minor, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve. 

6.4. In cazul in care castigatorul nu isi trimite datele prin email, conform art. 6.1 sau nu isi da acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor transmise in termenul specificat mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve.

6.5. La apelul castigatorului, acestuia i se va solicita acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigator in vederea atribuirii premiului. Acordul privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal sunt esentiale pentru validarea castigatorului si atribuirea premiului, lipsa acordului ducand la invalidarea castigatorului. 

6.6. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, comunicarile digitale ce se vor derula intre Organizator si castigatori vor fi stocate. 

6.7. In cazul in care procedurile de revendicare electronica si telefonica decurg corespunzator, participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.

Dispozitii suplimentare:

6.8. Prin participarea la Campanie, Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala a participantilor.

6.9. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

· Inscrierile necorespunzatoare bazate pe completarea sau oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea; 

· Inscrierile necorespunzatoare ce contin materiale ce nu apartin de drept Participantului sau; · Erori tehnice independente de vointa Organizatorului si care se datoreaza furnizorilor de internet/telefonie; 

· Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet/telefonie sau ale platformei Facebook; 

· Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului din cauza aglomerarii pe perioadele de trafic intens; 

· Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie; 

· Imposibilitatea contactarii castigatorilor/potentialilor castigatori din cauze independente de vointa Organizatorului in termenele stipulate.

 

SECTIUNEA 7.REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

7.1. Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe website-ul oficial www.summerwell.ro

7.2. Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa reţină şi sa vireze catre bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori în conformitate cu Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare. 

 

SECTIUNEA 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

9.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.2. Astfel, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei garanteaza tuturor Participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere. 

 9.3. Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o priveste pe ea, in calitate de Participant. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

9.4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

9.5. Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

9.6. Datele personale colectate prin intermediul acestei campanii sunt procesate conform Anexei 1 la acest Regulament.  

9.7. Prin inscrierea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale catre/de catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Digitala, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

10.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, dea continua prezenta Campanie sau in cazul anularii evenimentului de catre organizatorii acestuia. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica in aceeasi modalitate ca si prezentul Regulament Oficial.  

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

11.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial, pot constitui cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: 

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor; 

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia 

- anularea campaniei de catre organizatorii sai. 

11.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. 

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti. 

 

SECTIUNEA 13.REGULAMENTUL 

13.1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere care nu respecta regulile prezentului Regulament Oficial.

13.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator, 

S.C. Livada Advertising S.R.L

 

 

Get Tickets
Cart
Subtotal:
0.00 lei
Checkout
Register
Log In
Forgot password?